آوای آزاد »  شاعران » قاسم حسن نژاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر صندلی پاییز

حباب

 1. باور درخت
 2. همه ی شب
 3. آب های شب
 4. کلام گرم زندگی
 5. پنجره
 6. لبخند تیره
 7. ماهی کوچک
 8. ابر
 9. سکوت آفتاب
 10. یادداشت غروب
 11. دست خسته
 12. ترانه قلبت
 13. انتظار
 14. دیلمان
 15. تنها شعر
 16. تداعی
 17. آواز باران
 18. اندوه
 19. نگاه کهنه
 20. آفتاب تازه
 21. برای مادرم
 22. نگاه مرگ
 23. سکوت ابدی
 24. درخت شب
 25. برهوت
 26. جیرجیرک ها
 27. شب در پشت پنجره
 28. بر صندلی پاییز
 29. نور
 30. صدا های درخشان
 31. پیوند
 32. عطر خورشید
 33. محفل ادبی سه شنبه ها
 34. محبت آسمان
 35. عطر عسل
 36. تشنگی نور
 37. آواز درختان
 38. خشم زمین
 39. خیابان بزرگ
 40. به ما خبر می دهند
 41. آسمان صاف آبی
 42. درخت پرتغال
 43. دفاع از شعر
 44. به طرف غروب
 45. در چشمان آسمان
 46. کلمات آبی
 47. شب پنج شنبه
 48. دریاچه ی سکوت
 49. گل مصنوعی
 50. نگاه کنجکاو
 51. درباره بهار
 52. و ناگهان
 1. زیبایی ایمان
 2. زندگی
 3. غزل زندگی
 4. صحبت عاشقانه
 5. مقنعه ی آسمان
 6. چشم وقار
 7. سنگ لحظه
 8. درخت برومند
 9. بهار سبز
 10. حباب
 

راز خدا

دیلمان

 1. انتظار همه چیز
 2. نور تحقیق
 3. راز خدا
 4. شعف ارغوانی
 5. ستاره ی صلح
 6. سقف چشمان محبت
 7. آشنایی
 8. امنیت عاشقانه
 9. گزش فقر
 10. شبانه
 11. گندم های عاشق
 12. زندگی
 13. بادکنک
 14. آواز خیابان رنج
 15. صلیب شب
 16. خیابان زندگی
 17. صدای تعطیلی
 18. یادگار مهربان آبان
 19. نعمت گاز
 20. واقعه ی صف شیر
 21. تنهایی
 22. هوای دلگشای شعر
 23. تجربه
 24. طمع
 25. اشک شب
 26. صندلی تکرار
 27. سالروز اندوه
 28. رهایی
 29. مرگ
 30. آفتاب باران
 31. صدای شار شار قلب
 32. مسیر درخشش فقر
 33. پیرمرد زمستان
 34. من اینجا تنها نیستم
 35. سایه چشمان آفتاب
 36. غربت آسمان
 37. مدیر
 38. حضور شادمان سکوت
 39. پشه
 40. حصار سوزان زمستان
 41. آشتی
 42. ترانه ی مشکی اندوه
 43. انسان
 44. کودک خیابانی
 45. فرصت طلب
 46. خواب
 47. عطر پذیرش بیمار
 48. گلایه
 49. تنوع
 50. سرود دوست
 51. گزارش افطار
 52. اندوهان برف

 

 

 1. دیلمان زیبا
 2. شاعر
 3. با دوست
 4. چشمه و آب
 5. سفر به درون
 6. رسالت
 7. راه باید گشود
 8. تردید
 9. رهایی
 10. خانه ی همت م
 11. سکوت دریایی
 12. در گوشه ی خراب کبود
 13. دریاب
 14. آزادگی های جهان
 15. صبحگاه
 16. رحم جان
 17. بار امانت
 18. چشمان آسمانی قلبم
 19. هیبت نور
 20. روستای من
 21. شوریدگی
 22. اندوه زمان
 23. زخم کار
 24. تداوم
 25. رهایی
 26. خاطره درد
 27. شبانه ی جنگل
 28. در سوگ زلزله ی شمال
 29. طرح
 30. با رفتگر
 31. حلاج
 32. معنای بودن
 33. توجیه
 34. رفع نیاز مندی
 35. سبزی انبوه عشق
 36. پنجره ها
 37. خلوتی
 38. اگر سنگ شدی
 39. کرشمه نور
 40. صدای اسطوره
 41. عشق را مرگی نیست
 42. رویش آزادی
 43. باغ های ترانه
 44. لاک پشت های لحظه
 45. دره های عمیق
 46. رایانه
 47. اقیانوس دل
 48. یک روز مرداد
 49. زبان در کام عشق
 50. گل بابونه
 51. حسد کور
 52. غم جیرجیرک
 53. بادهای کلمات
 54. عبور پاییز
 55. عبور
 56. عشق زندگی
 57. دیگر شب ...
 58. با کهکشان
 59. پرواز شبانه ی دله
 60. بر ساحل بندرعباس
 61. آه ...
 62. زخمهای جان مر
 63. روح آزاد
 64. امید
 65. چشمان او
 66. گل من
 67. بر گام زمان
 68. میوه ای کال
 69. شب عارف
 70. کارگر ساختمان
 71. دوستی
 72. تأمل
 73. روز و شب
 74. ترانه ی ابدی
 75. آویز خاطره

عدل عاشق

شتاب عارفانه ی نور

 1. کودک شادمان
 2. ساحت ملکوتی
 3. سکوت نگاه
 4. شعله ی درد
 5. درختان امیدواری
 6. دید شاعر
 7. پایان زندگی
 8. بازوان آسمان
 9. اجبار بیکاری
 10. چشم بصیرت
 11. اشک های الماس
 12. سکوت ظلمت
 13. سرزمین رویاها
 14. خدا می داند
 15. حتی کلمه ای
 16. سکوت لاجوردی
 17. نیاز
 18. مرگ یا زندگی
 19. تنها خدا
 20. فریاد
 21. ستاره شب
 22. شناسایی
 23. کودک
 24. سکوت خیابان
 25. شمیم شجاعت
 26. روزها
 27. ترانه ی شرقی
 28. تو می آیی
 29. دو رو
 30. دیدار آفتاب
 31. طغیان اندوه
 32. رهایی
 33. مسیر گلها
 34. قلب سبز
 35. زلزله های نفس
 36. ستاره های خلوص
 37. مرد کر و لال
 38. باران شبانه
 39. آفتاب اعتراض
 40. زندان
 41. شعری رهایی بخش
 42. غم انگیز
 43. سکوت
 44. دل تنها
 45. عاطفه ی حیوانی
 46. زندگی صبح
 47. شعر
 48. زبان
 49. بدون حصار
 50. میز ریاست
 51. شاعران رهایی بخش
 52. لبخند مرگ

 

  

 1. شاعر
 2. کار
 3. گل خودرو
 4. تنها سکوت
 5. گریه های افسوس
 6. سکوت دلنشین
 7. تلفن
 8. پایتخت نشین
 9. شب
 10. رایانه
 11. کلمات
 12. عبوس
 13. سنگ
 14. ریگ ته رودخانه
 15. لیاقت
 16. شعر
 17. دوست صدیق
 18. با پنبه سر بریدن
 19. تابش محبت
 20. وسعت دل
 21. دفاع از حقیقت
 22. گل کوچک زمستانی
 23. چه کنیم ؟
 24. شکرگزار
 25. دستفروش
 26. برادر ناهماهنگ
 27. تلاشگر بی مدع
 28. ترانه تلخ
 29. پیرمرد
 30. هر روز
 31. سکوت روی
 32. هوای شعر
 33. صبح
 34. مطالعه
 35. سرقت
 36. نیمه ی زمستان
 37. گل های مریم
 38. دل دریایی
 39. صبح سرد زمستانی
 40. متانت
 41. زیب
 42. کودک
 43. گذران عمر
 44. افسرده
 45. در این لحظه
 46. خنده آبی
 47. باد سکوت
 48. تعمیر
 49. حجم سپید تعطیلی
 50. اتفاق ناگوار
 51. آهنگر
 52. از کرج تا شهر ری
 53. شعر رهایی
 54. پسر من
 55. نگاه مواج
 56. صبح
 57. هوای آزاد
 58. تنهایی
 59. دوشنبه
 60. برف
 61. بوسه ی شاعر
 62. ماهی غروب
 63. درخشش صلح
 64. لیوانی آب صبح
 65. نگاه زیبای تو
 66. گربه رویا

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009