آوای آزاد »  شاعران »  نامه های فروغ فرخزاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی مشترک

پیش از پیوند

 1. نامه شماره 1
 2. نامه شماره 2

 3. نامه شماره 3

 4. نامه شماره 4

 5. نامه شماره 5
 6. نامه شماره 6
 7. نامه شماره 7
 8. نامه شماره 8
 9. نامه شماره 9
 10. نامه شماره 10
 11. نامه شماره 11
 12. نامه شماره 12
 13. نامه شماره 13
 14. نامه شماره 14
 15. نامه شماره 15
 16. نامه شماره 16
 17. نامه شماره 17
 18. نامه شماره 18
 19. نامه شماره 19
 20. نامه شماره 20
 21. نامه شماره 21
 22. نامه شماره 22
 1. نامه شماره 1

 2. نامه شماره 2

 3. نامه شماره 3

 4. نامه شماره 4

 5. نامه شماره 5

 6. نامه شماره 6

 7. نامه شماره 7

 8. نامه شماره 8

 9. نامه شماره 9

 10. نامه شماره 10

 11. نامه شماره 11

 12. نامه شماره 12

 13. نامه شماره 13

 14. نامه شماره 14

 15. نامه شماره 15

 16. نامه شماره 16

 
 

پس از جدایی

 
 1. نامه شماره 1
 2. نامه شماره 2

 3. نامه شماره 3

 4. نامه شماره 4

 5. نامه شماره 5

 6. نامه شماره 6

 7. نامه شماره 7
 8. نامه شماره 8
 9. نامه شماره 9
 10. نامه شماره 10
 11. نامه شماره 11
 12. نامه شماره 12
 13. نامه شماره 13
 14. نامه شماره 14
 15. نامه شماره 15
 16. نامه شماره 16
 17. نامه شماره 17
 18. نامه شماره 18

  

   

 پا ورقی :

نامه های  فوق را  تنها به خاطر اینکه از طرف فروغ نوشته شده اند  نخوانید ...  اینها  نامه های  گذشته است  اینها  حرفهایی  است که  در گذشته مطرح بوده  ولی ... کمی  که فکر می کنیم .... کمی که مقایسه می کنیم  می بینیم  با حرفهایی  که امروزه در جامعه ی ما گفته می شود چندان فرقی ندارد  و در برخی  موارد  اصلا  فرق ندارد ... بحث تلخ وشیرین مهریه در نامه های  قبل از ازدواج ! که پنداری قیمتی است برای  انسانها ! دلتنگی هایی که از سوی پدران و مادران  برای فرزندان ایجاد می شود و تنها دلیل آن  تفاوت نگرشی است که  دو طرف به زندگی دارند و این تنها با گذشت زمان و اختلاف زمان ایجاد می شود ! 

 محدودیتهایی که برای زنان بوده و هست  در بخش  نامه های زندگی مشترک  به خوبی قابل حس است !

جامعه ی ما همچنان  با نگرشی  غلط سعی می کند  به اینده حرکت کند ولی گویا به عقب می رود !  تنها خواننده نباشیم ....!

بعد از پا ورقی:

منبع و کتابی که این متون رو از روش براتون می نویسیم  این قدر معتبر هست که اجازه چاپ گرفته ! ولی وقتی می خونیمش می بینم که  تو ساده ترین  مسئله یعنی تاریخ زدن برای نامه ها  دچار مشکل اساسی هست ! برای مثال شما 3 نامه ی شماره های 18 19  و 20  از بخش زندگی مشترک رو مطالعه بفرمایید !  متون در پی همدیگر هستند ! ولی تاریخها پس و پیش و حتی  اشتباه می باشند ! اگه تاریخ ندارن نامه ها مؤلف مجبور نبوده  که از خودش  تاریخ در بیاره ! شاید هم  اون موقع تقویم ها اشتباه داشتن !

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009