آوای آزاد »  شاعران » فروغ فرخزاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوار
1336 شمسی

 اسیر
1331 شمسی

 1. گناه

 2. رویا

 3. نغمه درد

 4. گمشده

 5. اندوه پرست

 6. قربانی

 7. آرزو

 8. آبتنی

 9. سپیده عشق

 10. بر گور لیلی

 11. اعتراف

 12. یاد یک روز

 13. موج

 14. شوق

 15. اندوه تنهایی

 16. قصه ای در شب

 17. شکست نیاز

 18. شکوفه اندوه

 19. پاسخ

 20. دیوار

 21. ستیزه

 22. قهر

 23. تشنه

 24. ترس

 25. دنیای سایه ها

 

 1. شب و هوس

 2. شعله رمیده

 3. رمیده

 4. خاطرات

 5. رویا

 6. هر جایی

 7. اسیر

 8. بوسه

 9. ناآشنا

 10. حسرت

 11. یادی از گذشته

 12. پاییز

 13. وداع

 14. افسانه تلخ

 15. گریز و درد

 16. انتقام

 17. دیو شب

 18. عصیان

 19. شراب و خون

 20. دیدار تلخ

 21. گمگشته

 22. از یاد رفته

 23. ناشناس

 24. چشم براه

 25. آینه شکسته

 26. دعوت

 27. خسته

 28. بازگشت

 29. نقش  پنهان

 30. بیمار

 31. مهمان

 32. راز من

 33. دختر و بهار

 34. خانه متروک

 35. یک شب

 36. در برابر  خدا

 37. ای ستاره ها

 38. حلقه

 39. اندوه

 40. صبر سنگ

 41. از دوست داشتن

 42. خواب

 43. صدایی در شب

 44. دریایی

تولدی دیگر
1342 شمسی

عصیان
1337 شمسی

 1. آن روزها

 2. گذران

 3. آفتاب می شود

 4. روی خاک

 5. شعر سفر

 6. باد ما را خواهد برد

 7. غزل

 8. در آبهای  سبز تابستان

 9. میان تاریکی

 10. بر او ببخشایید

 11. دریافت

 12. وصل

 13. عاشقانه

 14. پرسش

 15. دیوار های مرز

 16. جمعه

 17. عروسک کوکی

 18. تنهایی ماه

 19. معشوق من

 20. در خیابانهای سرد شب

 21. در غروبی ابدی

 22. مرداب

 23. آیه های زمینی

 24. هدیه

 25. دیدار در شب

 26. وهم سبز

 27. جفت

 28. فتح باغ

 29. گل سرخ

 30. به علی گفت مادرش روزی

 31. پرنده  فقط یک پرنده بود

 32. ای مرز پرگهر

 33. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

 34. من از تو می مردم

 35. تولدی دیگر

 1. عصیان  بندگی

 2. عصیان   خدایی

 3. عصیان   خدا  

 4. شعری  برای تو

 5. پوچ

 6. دیر

 7. صدا

 8. بلور رویا

 9. ظلمت

 10. گره

 11. بازگشت

 12. از راهی دور

 13. رهگذر

 14. سرود زیبایی

 15. جنون

 16. بعد ها

 17. زندگی

 

 

ایمان بیاوریم
1352 شمسی

 
 1. ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

 2. بعد از تو

 3. پنجره

 4. دلم برای باغچه میسوزد

 5. کسی که مثل هیچ کس نیست

 6. تنها صداست که می ماند

 7. پرنده مردنی است

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009