آوای آزاد »  شاعران » فریدون توللی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

رها

 1. اندرز ِ سوختگان
 2. فرزند
 3. جام ِ عمر
 4. خاکبوس
 5. سر به درگاهت نسایم ...
 6. جستم و نعره بر زدم !
 7.  سیب ِ افلاطون
 8. اوج درد
 9. ناودان
 10.  بازگشت
 11. ایرانشناس
 12. غزل
 13. تفته جان
 14.  شبگیر
 15. پاسخی بر شکوه ی دوست
 16.  بهمن
 17.  شکفته بهار
 18. کهربایی چشم ِ من ...
 19. پیشک
 20. گم کرده عمر
 21. تازیانه ای بر خویش

 

 

 1. قصیده
 2. پشیمانی
 3. فردای انقلاب
 4. مریم
 5. عشق رمیده
 6. مهتاب
 7. سایه های شب
 8. باستان شناس
 9. دور
 10. اندوه شامگاه
 11. آرزوی گمشده
 12. ناآشناپرست
 13. ویرانه ی امید
 14. کارون
 15. پندارها
 16. هوسناک
 17. پیشواز مرگ
 18. ناپایدار
 19. شعله ی کبود
 20. مرگ عفیفی
 21. دخمه ی راز
 22. کوی مردگان
 23. دره ی مرگ
 24. گنهکار

 

تازه ها

پویه

 1. سوگند
 2. بیگانه !
 3. دوزخ ِ جان !
 4. خنده ی خورشید
 5. روزگار!
 6. تیشه ای کو ؟
 7. پرده گشایان !
 8.  بهشت ِ گناه
 9. محکمه
 10. موج ِ نو !
 11.  تا آخرین نفس

 

 1. سوگند
 2. پاییز
 3. ای وسوسه !
 4. جوانه
 5. عمر ِ ما

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009