آوای آزاد »  شاعران » فریدون مشیری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

از خاموشی

گناه دریا

 1. گلبانگ
 2. آفرینش
 3.  رنج
 4. آب وماه
 5. تاریک
 6. با برگ
 7. زمزمه ای در بهار
 8. مسخ
 9. غزلی شکسته
 10. تو نیستی که ببینی
 11. نه خون، نه آب، نه آتش
 12. در زلال  شب
 13. غارت
 14. بهمن
 15. گلهای پرپر فریاد
 16. راه
 17. پس از غروب
 18. بیا  ز سنگ بپرسیم
 19. راز
 20. غزلی در اوج
 21. یک گل بهار نیست
 22. دیگری در من
 23. اوج
 24. همواره تویی
 25. هفتخوان
 26. فریاد
 27. عمر ویران
 28. دو قطره پنهانی
 29. هنوز همیشه هرگز
 30. ای بهار
 31. ساقی
 32. دور
 33. دام
 34. شکوه رستن
 35. شکسته
 36. سبکباران ساحل ها
 37. دریا
 38. نخجیر
 39. رنگین کمان گل
 40. آوای درون
 41. پس از مرگ بلبل
 42. همراه
 43. فریادهای سوخته
 44. حلول
 45. با تمام  اشکهایم
 46. مسیح بر دار
 47. تنگنا
 48. در میان برگهای زرد
 1. گناه دریا
 2. نغمه ها
 3. آتش پنهان
 4. سرگذشت  گل  غم
 5.  اسیر
 6. شباهنگ
 7. گل خشکیده
 8. بعد از من
 9.  پرستش
 10.  شمع نیم مرده
 11. پرستو
 12. آفتاب پرست
 13.  سکوت
 14.  معراج
 15.  غروب پاییز
 16.  بازگشت
 17.  آن روز شاعرم
 18. شب های  شاعر
 19. آسمان کبود
 20. دیوانه
 21. چشم من روشن
 22.  دوست
 23.  ای امید نا امیدی های من
 24. دروازه طلایی
 25. برای آخرین  رنج
 26. گل امید
 27. خاکستر
 28. درد
 29.  تنها
 30. گرفتار
 31. پشیمان
 32.  عشق بی سامان
 33. آرزو
 34. آغوش
 35.  رقص
 36. مکتب  عشق
 37.   شراب
 38.  غروب
 

ابر و کوچه

بهار را باور کن

 1. خوش به حال غنچه های نیمه باز
 2. دریا
 3. پرنیان سرد
 4.  سرو
 5. کبوتر آسمان
 6.  ستاره کور
 7.  شراب شعر چشمان تو
 8.  زهر شیرین
 9.  پروازبا خورشید
 10. چرا از مرگ می ترسید
 11. بابا لالا نکن
 12. اشک خدا
 13.  افسانه باران
 14.  سرودی در بهار
 15.  خورشید  جاودانی
 16.  برای داداش
 17.  خورشید و جام
 18. ترانه جاوید
 19. همراه حافظ
 20. آشتی
 21. شبنم و شب چراغ
 22. لال
 23. صفیر
 24. در ایوان کوچک ما
 25. جام اگر بشکست
 26. دشت
 27. ماه و سنگ
 28.  ناقوس نیلوفر
 29. گلهای کبود
 30. اشک زهره
 31. غریبه
 32. کوچه
 33. پند
 34. جادوی سکوت
 35. ابر
 36. چراغ میکده
 37. دریاب مرا دریا
 38. دست ها و دست ها
 39. سینه گرداب
 40. بیگانه
 41. باغ
 42. غبار بیابان
 43. سفر
 44. دریای درد
 45. سرگردان
 46. درخت
 47. غریو
 48. هنگامه
 49. سرود آبشار
 50. فقیر
 51. دریچه
 52. خار
 53. پرده رنگین
 54. شکوفه ای بر شراب
 55. از خدا صدا نمی رسد
 1. غبار آبی
 2. بهت
 3. ستوه
 4. چراغی در افق
 5. بگو کجاست ...
 6. دیوار
 7. دیگر زمین تهی است
 8. تاک
 9. بدرود
 10. رقص مار
 11. سرود گل
 12. اشکی در گذرگاه تاریخ
 13. آخرین جرعه این جام
 14. چتر وحشت
 15. سفر در شب
 16.  خوشه اشک
 17.  ای همیشه  خوب
 18.  بهترین بهترین من
 19. کوچ
 20. ای بازگشته
 21. سوغات یاد
 22. کدام غبار
 23. از کوه با کوه
 24. طومار تلاش
 25. سیاه
 26. نماز شکایت
 27. قصه
 28. تر
 29. خاموش
 30. حصار
 31. جادوی بی اثر
 32. بهار را باور کن
 

 

 

لحظه ها و احساس

 
 1. آرزوی پاک

 2. عشق

 3. دل افروزان شادی

 4. هدیه دوست

 5. از اوج

 6. گلبانگ تو

 7. سرود

 8. پس از باران

 9. شکوه روشنایی

 10. محیط زیست

 11. دریچه

 12. از صدای سخن عشق

 13. هر که با ما نیست

 14. بهار خاموش

 15. ای وای شهریار

 16. ایا برادرانیم؟

 17. شکار

 18. حرف طرب انگیز

 19. روح چمن

 20. قصه شیرین

 21. چراغ راه

 22. ابر بی باران

 23. سحر ها  همیشه

 24. مثل باران

 25. تا لب  ایوان شما

 26. بهاری پر از ارغوان

 27. رازنگهدارترین

 28. یاد و کنار

 29. عشق

 30. بی خبر

 31. هیچ و باد

 32. ناگهان جوانه میکند

 33. قهر

 34. نوایی تازه

 35. در کوه های اندوه

 36. دل تنگ

 37.  خوش آمد بهار

 38. سرود کوه

 39. حصار

 40. با یاد دل  که اینه ای بود

 41.  برف شبانه

 42.  بیهودگی

 43.  سحر

 44. در بیشه زار یادها

 45. ذره ای درنور

 46.  ترنم رنگین

 47.  درس  معلم

 48. زبان بی زبانان

 49. لحظه ها و احساس

 50. ایا ؟

 51. به یاران نیمه راه
 52. زبان معیار
 53. آن سوی مرز بهت و حیرت
 54. ای جان به لب آمده
 55. حاصل عشق
 56. آه آن همه خاک
 57. لبخند سحرخیزان
 58. چگونه
 59. زبانم بسته است
 60. ای داد
 61. چشمان سخنگو
 62. ای خفته روزگار

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009