آوای آزاد »  شاعران » فری ناز آرین فر »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک عاشق قدیمی (2)

یک عاشق قدیمی (1)

 1. چه فکر می کنی
 2. شهر من
 3. نشانی
 4. عشق
 5. خشکسار می شوم
 6. عریان
 7. معتاد
 8. مستانه
 9. سالی که گذشت
 10. سیب های سهراب کو ؟
 11. عشق بی ثبات
 12. لعنت
 13. شکسته هایم
 14. ما یک نفریم

  

 1. اگر
 2. باران عشق
 3. بگذرم
 4. چند مصرع
 5. مثل همه
 6. او که می نویسد
 7. ترس
 8. تو کجایی
 9. وای بر من
 10. زندانی
 11. آدمک
 12. آسمان
 13. دل تنگی
 14. ستاره خاموش
 15. مبادا
 16. دوستت دارم اما...
 17. باز هم منم
 18. انزوا
 19. فرصت
 20. یک عاشق قدیمی
 21. نسیم
 22. راهروی مهر
 23. این روزها
 24. سکوت
 

بی خوابی

 
 1. بی خوابی 1
 2. بی خوابی 2
 3. بی خوابی 3
 4. بی خوابی 4
 5. بی خوابی 5
 6. بی خوابی 6
 7. بی خوابی 7
 8. بی خوابی 8
   

farinaz4iran@home.nl  ارتباط مستقیم با شاعر

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009