آوای آزاد »  شاعران » فرهاد آرین »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواب و بیداری

 
 1. آتش و بامداد ایران
 2. بامداد شکوه
 3. بامداد ما
 4. بیدار در خواب
 5. پست و راست قامت ؟
 6. تشنگان آب فروش
 7. خواب و بیداری
 8. سرود آزادگی در بند شب
 9. سیلاب خون
 10. گریان ز نداری
 11. گنداب پاکی

 

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009