آوای آزاد »  شاعران » اسماعیل هاشمی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ققنوس بر فراز دفترم

 
 1. خیلی دور ... خیلی نزدیک
 2. شبی تا بی نهایت
 3. چرخش در خلاء
 4. شاید این عشق باشد ... شاید
 5. در بی قراری من
 6. شمارش معکوس
 7. آرزوهای به گور برده
 8. ققنوس بر فراز دفترم
 9. پایان ما
 10. ناتمام من
 11. شتاب دار من سلام می کند!
 12. روز عروسی تو

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009