آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در غربت

سه استکان برنج
پنج استکان ِ پر
 آب
 قدری نمک
اول برنج را می شوییم
بعدا
 پنج استکان در آن ، آب
 بعدا نمک
 و بعد
 روی چراغ و جوش ملایم
امشب دوباره این شکم پیچ پیچ من
 دارد عزا به جای غذا
از بس که تخم مرغ شکستم ، دیگر
مرغان خانگی هم
با احتیاط می گذرند از کنار من
 گاهی ناهار و شام
 در کافه ای حقیر
و گاهی
در خانه ی رفیقی
 حس می کنم من اینجا
 در غربت
 درد گرسنگی را
 تی
 من می توانم امشب
 بنشینم و بگویم
شعری برای قحطی و فقر و گرسنگی
در " هند " یا " بیافرا "
مادر چه چیز خوبی ست !
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009