آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خار

حتی تن نسیم ازین سیم خاردار
خونین است
 شور گریز درمن
می جوشد
 می خواهم
 هر تکه ز لباس مرا خاری
بردارد و به باد سپارد
 می خواهم
 یک شب گلوله ای
 بر شیشه ی سکوت پراند
 سنگی
 ای کاش بین ما
گر خار می کشیدند
 با خارهای ساق گل سرخ
 دیوار می کشیدند
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009