آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعزیه

باد ها
 نوحه خوان
 بیدها
 دسته ی زنجیرزن
لاله ها
 سینه زنان حرم باغچه
بادها
 در جنون
بیدها
 واژگون
لاله ها
غرق خون
خیمه ی خورشید سوخت
برگ ها
گریه کنان ریختند
آسمان
 کرده به تن پیرهن تعزیه
طبل عزا را بنواز ، ای فلک ...
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009