آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلدوزی

گوشه ی پارچه ای برفی رنگ
شاخه ها سبز شدند
 روی هر شاخه ی گلی می روید
 مادرم مثل بهار
گوشه ی پارچه گل می سازد
 غنچه می رویاند
و نخ گلدوزی
شیره ی خام گیاهی ست که در ساقه ی گلها جاری ست
خواهرم توی حیاط
دوست دارد که گل از شاخه بچیند، اما گنجشکی روی درخت
 خواب گل می بیند
 ذهن گنجشک پر از عطر گل است
 روی دیوار حیاط
گربه ای آمد و گل پرپر شد
مادرم مثل بهار
 گوشه ی پارچه گل می سازد
 نخ گلدوزی او کوتاه است
 مادرم می ترسد
غنچه ها وا نشوند
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009