آوای آزاد »  شاعران » عمران صلاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخت گل

شلیک گل از تفنگ ها تا دور
 از سنگر صخره های جلبک پوش
آتش زدن دهات غافلگیر
با شعله ای از شقایق سوزان
 آسایش گرد و خاک آواره
 در لوله ی توپهای بی مصرف
گهواره ی رشد جوجه گنجشکان
در حجم کلاه های سربازی
پیروزی چشمه سار در جبهه
نصب خزه ها به سینه ی دیوار
 اعلان بلند زندگی در شهر
گل داده درخت سیب همسایه
گل کرده خیالبافی من نیز
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009