آوای آزاد »  شاعران » عماد سمیعی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجوا در فریاد

 
 1. اولین نجوا
 2. دومین نجوا
 3. چهار راه فصول
 4. سرودی برای او که بامداد بود
 5. ابهام
 6. اتفاق
 7. آوای ستاره چینی...
 8. کسالت بغض
 9. سفرنامه
 10. مرثیه زمان 2
 11. غبار
 12. مرثیه
 13. رباعیات

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009