آوای آزاد »  شاعران » آقبال ولی پور »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همیشه بی جواب

 
 1. قصه دیوار و دخترکان...

 2. رقصِ دخترِ مرگ

 3. تکه های پریشانی

 4. همیشه بی جواب

 5. اگر که عشق نباشد

 6. دختر نور و قصهً...

 7. به بامداد بی غروب شعر ایران

 8. من و سکوت ومرگ

 9. پشت شهر سیه قصه...

 10. سه کفتار سیاه

 11. شبی اما...

 
   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : evh116@yahoo.com    

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009