آوای آزاد »  شاعران » بیژن باران »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوان شرقی

راه ورود

 1. سحر شعر
 2. آسمان آبی
 3. گیتار من
 4. همپای من
 5. آب و آتش
 6. آتش و آب
 7. زنبق و زنبور
 8. قارچ و سمور
 9. دشت و آهو
 10. شیر کویر
 11. زخم رز
 12. تو بدور نزدیکی
  
 1. آخر ایلیاد
 2. گلاب دره

 

 

4 فصل

 
 1. ورود
 2. نگاهت
 3. اقدس

  

   

 http://beji.persianblog.com
 http://naqdesher.persianblog.com
 aalborzray@yahoo.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009