آوای آزاد »  شاعران » آوا کوه بر »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه جای دیگر

 
  1. معکوس
  2. اختیار
  3. آزادی
  4. بیماری دل
  5. تبلیغات
  6. خرید
  7. خمار
  8. صعود
  9. نه جای دیگر
  10. هراس

 

 

 

   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : avak_2001@yahoo.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009