آوای آزاد »  شاعران » امیر تیکنی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیلاس ها بر لب ماند

 
  1. سه شنبه
  2. شعر بانو
  3. فرو رفتن
  4. رقص محرمانه یک زیبا
  5. نیمه شب بزرگ
  6. شهر سوخته
  7. دریا بیرون از تن من نیست
  8. داستان ما
  9.  یک عصرانه صمیمی
  10. پرنده ها

 

 

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009