آوای آزاد »  شاعران » امیر بخشایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گل های پونه

 
 1. رامین
 2. دف
 3. آرزو
 4. اقاقی
 5. اوج را در مقابله...
 6. شیشه ی ترشی
 7.  بار فتن
 8. زن
 9. انتظار
 10. تفاوت را نمره آموخت
 11. شاد ملک
 12. کل
 13.  فانوس یهودا است
 14. شارک
 15. فنجانی
 16. تن شعرهایم
 17. کلاس
 18. اشرف
 19. سلام
 20. مرغان دریایی
 21. کودک 1+7 کتبر
 22. هجوم
 23. دریا
 24. تمشک
 25. تخته سیاه
 26. پایت    ا آرام بگذار
 27. گل های پونه
 28. ماندن
 29. قبل از آنکه سبزم کنید
 30. ریشه در خاک ماندنی است
 31. اخبار ناشنوایان
 32. کوله سنگین
 33. یک ، دو ، ‌سه
 34. کنون  مال اوست
 35. تولد
 36.  که بود که آرام مرا می جست ؟
 37. کوچه پس کوچه های غربت
 38. مناره ها
 39.  خانه ام
 40. قصه ام
 41.  بازی کودکانه
 42.  شاید در بهار
 43. مرغاب
 44. ...
 45. نسترن
 46.  پروانه
 47.  در قابی از شیشه و آهن

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009