آوای آزاد »  شاعران » امیر آروین »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرچم

در حضور ابدیت

 1. درمان
 2. پناه
 3. جرم
 4. مرثیه
 5. سرزمینم
 6. پرچم
 7. اوستا
 8. آزادی
 9. هشدار
 10. عدالت
 11. لحظه ها
 12. معمای وجود
 13. آسمان
 14. اشرف مخلوقات
 15. غرب
 16. مغز من
 17. صرع
 18. رهایی
 19. رهگذر
 20. سرانجام

 

  

 1. راز
 2. رویش
 3. به تو
 4. در تو آن دیدم
 5. خدایی کآفرینش در....
 6. کلمه
 7. آیا خدایی هست ؟
 8. عشق ورزی
 9. زمزمه
 10. در حضور ابدیت
 11. یگانه
 12. خود
 13. و خدا
 14. غمزه
 15. انعکاس
 16. دوستی
 17. سهراب نامه
 18. زندگی
 19. من
 20. مرگ
 21. دریا
 22. خاطرات
 23. تهی ام
 24. بی نیاز
 25. چه بگویم ؟
 26. خاتمه
   
   
   

تماس مستقیم با شاعر :amir.arvin@yahoo.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009