آوای آزاد »  شاعران » علی حسن زاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چند اتفاق

آوازهای مقدس

 1. مرگ
 2. ساعت دروغگو
 3. خاموشی ماه
 4. چراغ های رابطه روشن است
 5. حجم ها
 6. کلمه
 7. سرزمین سکوت
 8. رهایی از عقل
 9. چند اتفاق
 10. یک بار یک خواب رنگی دیدم
 1. صدای آواز فرشته ها در جاده ...
 2. نقطه ی صفر
 3. آواز های مقدس
 4. مثل آنکه تنهایم
 5. بیداری در خواب
 6. یادت رفته بود نگاه کنی
 7. خواب و بیداری
 8. آسمان همین جا کنار ماست
 9. افق
 10. بی انتها
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009