آوای آزاد »  شاعران » علی فتح اللهی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاشقانه های مرده

چهره مه آلود

 1. خواب
 2. از آن شبی که بهار...
 3. لطیف خفته
 4. ما یادمان رفت
 5. دل شکسته
 6. شوخی
 7. گل گندم
 8. شبی با فروغ
 9. رنگ بی رنگی
 10. حباب
 11. عشق
 12. شعر ناتمام
 13. پیرانه سر
 1. تو! چهره می آلود
 2. کرم ها و گنجشک ها
 3. ماه و پلنگ
 4. عاقبت اندیش
 5. یک مشت آب
 6. لیلی
 7. دشمن خویش
 8. آه! تو
 9. سلام
 10. بوسه ناتمام
 11. دوشیزه گناهان
 12. سنگواره عشق
 13. کله پاچه روزمرگی
 14. خواب های عینکی
 15. دهلیز تنهایی
   
 

 http://ali-fatolahi.blogspot.com 

تماس مستقیم با شاعر:

ali.fatolahi@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009