آوای آزاد »  شاعران » علی باباچاهی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیچ 6

دریا نشده جزر و مد من از حد گذشته
یا شیطان / جوراب لنگه به لنگه به پا کرده
یا عزرائیل تف کرده در ته دریا که بیا اینجا را ببین که چه سوراخی حفر شده
دریا تعطیل نیست اما کوتاه و بلند شدنت هم بی دلیل نیست
خوابت که می برد از کوه پرت می شوی / در ته دره ذره ذره اوج که می گیری
می نشینی لب تخت کنار جاده / تازه پیاده شده ای از قطاری
که اصولا در کار نبوده
جواب دندان شکنی اگر به حوا داده بودم
نیفتاده بودم در پیچ و خم گیس تو که قرار است به دستور قاضی / از ته
و چند سال حبس هم برای من بریده شود
به آسمان نرسیده هنوز سرم / پایم از کفنم می زند بیرون
بین ستاره های ریخته روی زمین / بدلی ها را برای گردن آهویی جمع می کنم
که زلزله ی تهران در چشم تو حتمی ست !
تف به این کوکتل مولتف که مرا عادلانه بین ماهی ها قسمت نمی کند
وگرنه تو دمت را تا حالا با خودت برده بودی به قلعه ی فلک الافلاک
حریف گاوی نمی شوم که از دو سه ماه پیش تا حالا زمین را کمی تندتر می چرخاند
بر شاخ های تازه ای که تازه درآورده :
پخش و پلا می کند / پایین و بالا می برد موج ها را در محدوده ی دریا
معرفی می کنم : آقای دمدمی مزاجی را که نه بر شاخ گاو می چرخم
و نه از دریا تقلید بی چون و چرا
و می کنم کاری که سر آخر به منجنیق عذاب اندر است ابراهیم
سادگی را که بگذرانی از حد به کاغذ سفیدی تبدیل می شوی / شده ای
که مجبوری خرچنگ های روی مانتوات را به صاحب مغازه برگردانی
- ببخشید / اشتباه شده !
و این مرد فقط عاقبت به خیر به تو می گوید با لاک و مهر خیلی محرمانه
که با موی سفید / قصد ناخنک زدن به معجونی دارد که
- بریز / ته حلقم بریز
چه قدر میخ بکوبم / چکش بزنم گوش فلک کر شده
زمین خر شده / مثل گاو زیر پای مرا خالی می کند
دیر برسم ؟ / خب که چه ؟ کارت قرمز ؟ به درک
واصل نمی شوم که جهنم با گشاده رویی یک دلفین از من
و چه استقبالی !
به مطب که آمدی از فردا عصر می رویم سر اصل مطلب ! 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009