آوای آزاد »  شاعران » علی باباچاهی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفته بودم به صید نهنگ

 

این جغد کجا بود ؟

 1. پیچ 1
 2. پیچ 2
 3. پیچ 3
 4. پیچ 4
 5. پیچ 5
 6. پیچ 6
 7. پیچ 7
 8. نوشتن از
 9. از اینجا به بعد
 10.  از ته تورات
 11.  قسم 3
 12. قسم  2
 13. قسم 1
 14. بازی توطئه
 15. عاشقانه - گانگستری
 16. بازی این شطح

 

قناری پر درآورده

 1. جن بازی
 2. رقیب گربه ها بود
 3. صبح بخیر از ته دریا
 4.  دیوونه بازی
 5.  زمین غلط می کند
 6. بلاتکلیفی
 7. آبرنگ 2
 8. آبرنگ 1
 9. البته - اگرها
 10. بازرسی ایست
 11.  سرد درد کهنه
 12.  ملاقات ممنوع
 13. رنگ ضد زنگ
 14.  عبور ناممنوع
 15.  این شتر از قدیم
 16. تعجیل خروج
 17. به فروش می رسد
 18.  مطابق با اصل
 19.  چراغ به خانه
 20. رفتن از حال
 21.  جنگ خودمانی
 22.  که نبودن
 23. نوسانی
 24.  آدم زغالی
 25.  از قلم افتاده
 26. با کمی از بکت
 27. "نگفته" ی از
 28.  از شعر " متفاوت " تا شعر " متفاوط "

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009