آوای آزاد »  شاعران » آژند اندازه گر »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاییز اگر آمده باشی

 
 1. بالاخره بارید
 2. برف، برف ، برف
 3. پاییز اگر آمده باشی
 4. تکرار می کنیم
 5. در میان اشباح
 6. در همه ی خوابهایم
 7. دیروز که باز میگشتم
 8. چراغ های شهرم
 9. شب
 10. ماه
 11. هر بامداد
 12.  هول
   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : procivier@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009