آوای آزاد »  شاعران » افسانه امیری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو را به خاطر می آورم

 
 1. آغوش
 2. تندیس
 3. ساز
 4. تهوع
 5. اندوه
 6. وداع
 7. سار و صنوبر
 8. هیچ و تمام
 9. قاصدک
 10. جست و جو
 11. ملکوت
 12. شبان
 13. رهایی
 14. بنفشه
 15. جدایی
 16. دستی میان دست
 17. نشانه ها
 18. خطوط
 19. مادربزرگ
 20. حضور
 21. تو و من
 22. مادرانه
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009